Wednesday, September 19, 2018

Thơ Nguyễn Thị Hải


bên kia hồ

bên kia hồ
bước vào mùa khô cỏ cháy
bóng chim loay hoay làm tổ
chiếc tổ cỏ khô
ấp ủ những quả trứng chưa sinh
linh hồn tôi
linh hồn tôi
cũng ở bên ấy
chim mẹ ơi
chim mẹ ơi
hãy sinh ra tôi lần nữacánh chim

xòe ra
ấp vào một ánh mắt
một hình dung nương náu
hơi ấm, mùi chim
trải bao gió trời xa

chờ ngóng
một gần gụi tế vi
một thong dong bình thản

rồi
khép lại
bay đi
lệ loang
trời vô xứ


nén hương chiều

cắm nén hương
vào bóng chiều hửng tạnh
mô cỏ mềm
trổ nhánh một thân hoang
khói ấm ngạt
trong gió chiều tản mạn
cuốn lên giàn
đầy những xác hoa vương

 
Nguyễn Thị Hải


© gio-o.com 2018

No comments:

Post a Comment