Tuesday, September 4, 2018

Đài Sử đọc thơ Nguyễn Thùy Song Thanh
 

NGUYỄN THÙY SONG THANH
ĐỘC ẨM BÊN BỜ ÂM DƯƠNG

Sau lưng anh sương mù đã khép
Trước mặt em vực sâu mở ra
Em nhìn anh linh hồn đã tượng
Anh ngắm em trần thế ngọc ngà

Ta bên nhau một đời vàng đá
Một hôm nay lại cũng bên nhau
Một nhúm ô long pha ngập lệ
Uống đi anh hồn phách hư hao

Một nhúm ô long pha ngập lệ
Từng ngụm cô đơn rót cạn bình*
Vẫn một chén đầy anh không uống
Cho em rót xuống vực ân tình

Tạm biệt anh về bên thiên cổ
Em cõi trăm năm nghịt nghịt người
Mà sao trống trải trần gian lạnh
Vô tận đường về bóng lẻ rơi

3.6 2014

*Mai Thảo :Uống ư? Một ngụm chiều rơi lệ
Và một bình đêm rót rất đầy
 

No comments:

Post a Comment