Friday, October 5, 2018

thơ Đài Sử

hãy để. giọt nước mắt. rơi

một người. vừa xa. khuất
góc phố nào. lặng. câm
ly cà phê. vẫn đậm
chiều. màu đen trắng. cùng một giọt nắng. vàng
gõ. điệu cuối ngày
như một điều. vĩnh cữu
về. bên ly rượu
đặc quánh. những ngổn ngang
mưa. đi suốt vào. đuôi mắt
tháng nào. cùng màu lộng. buốt
viết. câm

đài sử

2018

No comments:

Post a Comment