Tuesday, December 4, 2018

thơ nguyễn thị hải


linh cảm

hãy tự tay gióng những tiếng chuông vang rền không dứt
để những vòng sóng linh cảm lan tỏa không ngừng
biến thế gian thành đại địa nguyên sơ tự tay mình trồng trọt
mình là người gieo hạt đầu tiênnhục thân

bình minh
chìm trong mưa
tiếng vân tước hót
(Kobayashi Issa)

nhục thân này
nên cam ẩn khuất
như chim vân tước
ẩn khuất trong mưa
chỉ tiếng hót
trong vang lảnh lót
vọng bên trời
thế ngoại say sưa

Nguyễn Thị Hải


No comments:

Post a Comment