Tuesday, December 4, 2018

Hẽm nhỏ - đời thường Jofulkuji - thành phố Kyoto - Nhật Bản tháng 11-2018

Đây là một trong những con hẽm mà suốt thời gian ở Kyoto, tôi đi mải miết mà không bao giờ chán ... Tôi đi như bi mê hoặc .. Tôi mê dạo bộ hay đạp xe lang thang qua những con hẽm chằng chịt ở Kyoto. Sự yên tĩnh, mùi an ninh, hương thái bình của những con hẽm vắng này làm cho tôi mê ... đi hoài đi mãi ... đôi chân và tâm hồn như muốn lang thang mãi qua trái tim thành phố tuyệt vời này ... (Lê Thị Huệ)


No comments:

Post a Comment