Wednesday, January 31, 2018

Nhất Nương

VC ăn mừng "Thảm Sát Tết Mậu Thân"

Theo lời Nguyễn Thiện Nhân thì "Thảm Sát Tết Mậu Thân 1968 sẽ mãi mãi là một biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, sự quyết tâm, và ước vọng đánh nhau của Đảng, Nhân Dân, và Quân Đội để đấu tranh giành Độc Lập và Tự Do "The 1968 spring general offensive will forever be a bright symbol of patriotism, strong determination, and the party, people and military's willingness to fight for independence and freedom," said HCMC party leader Nguyen Thien Nhan.
(nguồn: AFP news)
 
Ông Nguyễn Thiện Nhân kia ơi, ông ca là giành Độc Lập và Tự Do cho Việt Cọng của ông, thế còn cái Đảng Cọng Sản là sản phẩm của Tây Phương, của Karl Marx của Đức, của đế cuốc Nga. Mà 2 nước này đã chê Đảng Cọng Sản sai lầm là tội lỗi của nhân loại rồi. Họ đã bỏ Cọng Sản chạy thí mẹ rồi. Sao ông và đồng bọn Việt Cọng còn bám Đảng Cọng Sản chi dzợi. Chắc ông và đồng bọn VC bị bịnh thiểu trí năng, bị "Bịnh Cọng Sản" bịnh "Đờ", bịnh "Đần", bịnh mất khả năng suy nghĩ, nên mới bám lấy Đảng Cọng Sản của bọn Tây để kìm kẹp dân Việt Nam hơn nửa thế kỷ nay !!!Thiệt là kinh khủng khi thấy trong câu nói của Nguyễn Thiện Nhân chữ "đảng" "party" là một đại danh từ . Người Việt Nam giờ dùng chữ "đảng" có nghĩa là "Đảng Cọng Sản" . Eo ơi thật là kinh khiếp khi nghĩ về điều này
Vì khi người ta được tự do đọc bài thơ "Đảng"  này của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện - một ngục sĩ, một nhà thơ bị giam tù hơn 20 năm ở nhà tù Hỏa Lò Hà Nội, vì dám làm thơ tố cáo "Đảng Cọng Sản" - mới thấy hết được cái kìm kẹp, cái bóng tối của "Đảng Cọng Sản" đã nhuộm đỏ, đã bao trùm lên xứ sở và con người Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, ghê rợn đến thế nào!!! . Ở Việt Nam ngày nay người ta sử dụng "đảng" thành một đại danh từ thế sao . Nói "đảng" có nghĩa là "Đảng Cọng Sản" như thế sao !!!
Đảng
Tác giả: Nguyễn Chí Thiện
 
Đảng dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp
Giải phóng đàn bà thành đĩ, thành trâu
Giúp người già bằng bắt bớ rể dâu
Và cải tiến dân sinh thành xác mướp
Đảng thực chất chỉ là Đảng cướp
Dựng triều đình mông muội giữa Văn minh
Sống tạm thời nhờ thủ đoạn yêu tinh,
Nhờ súng đạn Tàu, Nga, bắt bớ
Đảng tắt thở cuộc đời mới thở
Đảng còn kia bát phở hóa thành mơ !

(1973)

No comments:

Post a Comment