Sunday, January 21, 2018

Lâm Hảo Dũng

Đời Trước Sau Về Cõi Điêu Tàn….

* Gởi Bùi Huy-Texas

rừng nguyên sinh hay rừng nguyên sơ
cây xõa tóc ôm chân bóng đổ
tôi và em một phút tình cờ
đi thật chậm không ngờ sụp hố…
rừng nguyên sinh rừng gió bạch đàn
rừng phong thầm những lá khua vang
sồi đã thấy thông vươn vai đứng
hát ru bài vũ trụ ngàn năm…
rừng nguyên sinh đất đỏ hoe vàng ?
(người lăn tròn chiếc bóng cô đơn)
trong gỉa tướng đi tìm thực tướng
một lối về nguyên trạng có không…
rừng nguyên sinh tôi cầm sợi tóc
(cuộn chỉ thần quay ngược thời gian)
có tiếng rên hay ai chợt khóc ?
tay gậy người lần bước đi hoang ?
rừng nguyên sinh rừng tôi chưa đến
thấy thu sầu trong tôi hỗn mang
và khi chờ mưa đêm thở vội
đời trước sau về cõi điêu tàn….

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Ảnh: Arboretum Park-Houston- Texas
Phóng tác-Van,BC- Can- Oct 29-17- 2H20’pm

No comments:

Post a Comment