Sunday, January 7, 2018

Kẻ Toa Rập - The Double DealerNhân đọc một giòng đưa tin trên vandoanviet.blogspot

Rằng thì là bài phỏng vấn với bà Thụy Khuê trên VN Express (báo nhà nước Việt Nam) bị cắt bỏ vài đoạn, nên Văn Đoàn Việt phải đưa lên lại đây cho mọi người xem .

Văn Việt xin gửi đến các bạn toàn văn bài phỏng vấn nhà phê bình Thụy Khuê (đã bị cắt bớt khi đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 4/1/2018)

Mới đây quyển truyện The Refugees của Thanh Viet Nguyen khi cho dịch ra tiếng Việt, để xuất bản ở Việt Nam, cũng bị cắt xén truyện "War Years" ( Những Năm Chiến Tranh).

Khâu xuất bản và khâu người đọc, đấy là những khâu khác. Nhưng ở khâu người viết, người sáng tác; để xảy ra thế mà cũng để được. Đã biệt xứ tránh xa nơi ấy, đã tách ra khỏi "Cái Hang" (The Cave) kia, để sống một đời gọi là tự do độc lập; và rồi biết người ta kiểm duyệt vì những tính toán mờ ám của bọn làm chính trị, mà vẫn có thể quay về nơi chốn cũ xòe bản văn của mình ra cho bọn họ (The Controller) kiểm soát. 

Mấy người này đúng là những Kẻ Toa Rập (The Double Dealer) giỏi số dzách.  (Nhất Nương) 

No comments:

Post a Comment