Monday, January 15, 2018

Hàn Song Tường - Tin Buồn


Hàn Song Tường
1950 - 2018
 
Tác phẩm đã xuất bản:
- Viên Sỏi Quê Hương, thơ 1986
- Một Dặm Tương Thân (viết chung với Đặng Phùng Quân, 1988)
- Phía Bên Kia Mặt Trời, 1995
- Ở Một Chỗ Khác, Văn mới, 2002
- Trong Nỗi Nhớ Một Ngày, 2012


Gió O tiếc thương sự ra đi của người bạn văn Hàn Song Tường
sáng ngày 15 tháng 1 năm 2018 tại Houston, TexasNo comments:

Post a Comment