Sunday, December 31, 2017

Trần Diệu Hằng đọc thơ Lê Thị Huệ


Hắc cơ dẫn tôi về một phai tiếng. Nghe lại Trần Diệu Hằng đọc bài thơ Chia Tay Tháng Tư của mình, (đọc năm 1994) Lâu lắm rồi không nghe tin bạn! Không biết giờ bạn hạnh phúc hay khổ đau đến bến bờ nào trên con đường phiêu lưu mải miết đi tìm một chỗ trú êm chân. Nhớ Bạn. (lth)

No comments:

Post a Comment