Wednesday, December 20, 2017

Lý Ốc BR - Hài Cú Giáng SinhNhiều Tác Giả
Hài Cú Giáng Sinh

A Christmas wish list
A quick glimpse into my life
Not much going on
Dan Keir, 2012

Trong bản ghi mộng ước Christmas 
Xem nào trong cuộc đời của tớ
Cũng chẳng gì bao nhiêu thăng trầm

Christmas, dear Christmas
Be the present of my tears
Tiny hug in missed
Yanny Widjanarko, 2012

Christmas, ôi Christmas yêu
Trao cho tớ món quà luyến thương
Là vòng tay ai người đã mất


Ten days till Christmas
Ten days of worry hustle
What shall I get her?
Daver Austin, 2010

Còn mươi hôm nữa Christmas
Mươi ngày của lắng lo xuyến xao
Làm sao tớ có thể cùng nàng?

Warm Christmas candles
Light up my heart and my home
Bringing me great joy
Destiny Echo, 2010

Thắp lên ngọn nến nồng Christmas
Thắp lên ngọn sáng nồng tim ta
Và hảy đem đến cho ta niềm vui

Large white flakes falling
Rooftop sounds muffled by snow
An unsleeping child
Shawn Sackman, 2009

Những bông tuyết lớn đầy rơi
Thanh âm rơi nhẹ nhàng trên mái
Nhưng bé con một mình không ngủ

In Christmas flavour
To all poetry soupers
A Merry Christmas !
Probir Gupta, 2016

Với hương vị Giáng Sinh
Trong những chén súp thi ca
Ấy chính là Merry Christmas !

As pine needles fall
The holiday ends and life
Returns to normal
Tim Tidd, 2015

Khi những lá thông kim rơi
Mùa lễ hết và rồi cuộc đời  
Sẽ trở lại như lệ thường

Northwest, Christmas Time 2017
Ốc BR
No comments:

Post a Comment