Friday, December 1, 2017

A- Thông Báo

Thông Báo ngày 29 tháng 11 năm 2017
 
Trang gio-o.com bị bọn tin tặc phá hoại trong những tháng cuối năm 2017.

Vì lý do phải sửa chữa bài gây ra bởi nạn phá hoại trên, www.gio-o.com sẽ tạm đóng cửa một thời gian chưa hạn định. 
Để thay thế, gio-o.com mượn đỡ blog của blogspot, https://bloggioo.blogspot.com một thời gian để lên bài hàng tuần.
Sau khi đăng đây, bài sẽ được chuyển về trang nhà các tác giả trong Gió O. 
Sau khi việc sửa chữa hoàn tất, www.gio-o.com sẽ xuất hiện trở lại như thường lệ.

Kính Báo
Lê Thị Huệ
Chủ Biên gio-o.com
29.11.2017 một mẫu bài bị nhiễu chữ do kẻ phá hoại làm hỏng

No comments:

Post a Comment